graf Ještěd
Legenda ke grafu: modře jsou shodné úseky, červeně varianta 1 - sjezd, zeleně varianta 2 - freeride

Start: parkoviště Ještědka 930mnm
Cíl: parkoviště Horní Hanychov 535mnm
Délka: 1) 4,6km; 2) 9,7km
Klesání: 1) 405m; 2) 485m

Mapy:
edice KČT č.20-21 Jizerské hory a Frýdlantsko 1:50 000
Shrnutí:První varianta je pro čistokrevné sjezdaře milující vysokou rychlost a drsné technické úseky. Druhá varianta je spíše pro freeride. Tedy jedince zaměřené na hravé jemné libůstky a neprotestující při prvním metru nečekaného převýšení. Pokud zde budete ve dvou můžete používat k dopravě vzhůru zmíněnou lanovku. Ve větším počtu se samozřejmě vyplatí auto. Ovšem pokud najdete řidiče, jenž Vás bude nahoru alespoň půl dne vozit.

Přesný popis trasy:
4.8.99´ Jeden den jsme A naše sjezdařská pětka. Zleva-Martin, Majkl, Zvíře, Miguel, já. celý zasvětili downhillu na Ještědu. Dopravili jsme se autem na parkoviště v Horním Hanychově, jihozápadní okraj Liberce, a rozmýšleli jak nahoru. Do lanovky vezmou najednou pouze dvě osoby s kolem a nás bylo pět. Jedna jízda lanovkou stojí 80KČ. Vyšla nám tedy varianta, kdy jeden vyvezl ostatní autem nahoru na parkoviště Ještědka v 930mnm, svezl auto a ostatní čtyři si dali sjezd. A řidič se střídal. To aby si zajezdili všichni! Varianty sjezdu nakonec vysublimovaly dvě nejlepší.

1) dát si sjezdař Martin na Specialized celou červenou přes Pláně pod Ještědem. Nejprve snadná část Vyhlídkovou cestou s několika menšími skoky, před Pláněmi ostře vlevo a již nastupuje ostrá část. Začíná kamennými schody, které se dají buď pomalu sjet, nebo rychle skočit, jak si kdo troufá...Liberecká nemocnice je blízko..! Následuje jízda po udupané zemině jakýmsi vymletým korytem s několika příčnými pěšinkami či kanály, jež se dají dost dobře skákat. Rychlost se může vyšplhat klidně i na 60km/h-pokud máte dobré brzdy :-) Ty budete totiž potřebovat ke zpomalení do levé zatáčky plné kořenů, dvou pařízků a prachu s jehličím. Zrádnost zatáčky ještě podtrhuje špatný úhel pěšiny, je totiž klopená obráceně, takže směrem k vnějšku se rapidně snižuje. Špatné najetí vysokou rychlostí se těžko dá zvládnout bez pádu, proto na tomto místě dávejte sjezdař Miguel na KHS obzvláště pozor. A máme tu další rychlý úsek po pešině z jehličí jenž přejde v kamenitou širokou cestu, kde se k nám přidává z pravé strany zelená značka. Rychlost se zvedne a stromy se míhají kolem nás. Pozor, na dalším křížení cest značení uhýbá opět ostře vlevo. Je velmi snadné odbočku přehlédnout. Po odbočení sledujte pravý kraj lesa, ujedete asi 40m a značka uhne vpravo z cesty nádherným skokem na úzkou pěšinu, po které to již dotavíte na dolní parkoviště, kde si můžete dát pár skoček. Parkoviště je totiž mimoúrovňové, vždy asi o 1m hop dolů...

2) zpočátku shodně s první variantou po červené na Pláně pod Ještědem. Odtud však rovně po modré po Hlubockém hřbetu směrem na Rášovku. Kousek zde musíte i vystoupat a již se vrchol zlomí a padáte. Pohybujete se po cestě Zmíněná skočka na mimoúrovňovém parkovišti-pan Zvíře s hlinitoštěrkovým povrchem v nízkém lese. Je zde množství zákrut s kterými si můžete pěkně pohrát. Projíždíte tunýlky v husté smrčině, skáčete všechny možné balvany...Zhruba po 3km je odbočka vlevo na zelenou. Pozor, je to téměř o 180° a navíc jedete širokou kamenitou cestou, která nabírá na spádu a tím i na rychlosti. Nyní párset metrů jedete po vrstevnici, míjíte pension Hubertus a již opět padáte. Kvůli tomu tu přeci jste. Projíždíte uzounkou pěšinkou v lesní školce, po dalším 1,5km se napojujete na červenou, jenž přichází zleva a výše popsanou pasáží zakončujete sjezd na parkovišti, kde již je přichystán řidič k dalšímu transportu vzhůru.